top of page

Uprzejmie informujemy, że w Laboratorium Analiz Medycznych ANCHEM istnieje możliwość kompleksowej usługi wykonywania analiz medycznych na potrzeby projektów badawczych.

Laboratorium ANCHEM od 1992 roku specjalizuje się w wykonywaniu analiz poziomu hormonów i wszelkich metabolitów możliwych do oznaczenia w płynach ustrojowych (surowicy i osoczu krwi, moczu, ślinie, płynie mózgowo-rdzeniowym, ekstraktach tkanek) stosując metody immunodiagnostyczne (EIA, ELISA, RIA, IRMA itd.). W ciągu tych lat Laboratorium uczestniczyło w wykonaniu analiz dla kilkudziesięciu projektów badawczych uzyskując wysoką renomę i zaufanie wielu zespołów badawczych, głównie z Uniwersytetów Medycznych, Zakładów Fizjologii Akademii Fizycznych i Instytutów Badawczych PAN jak i branżowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kompleksowość usługi polega na:

- zakupie materiału do badań u producentów posiadających najlepszej jakości odczynniki ze Stanów Zjednoczonych lub krajów Unii Europejskiej z pominięciem krajowych firm pośredniczących.

m .in.

BECKMAN COULTER

PHOENIX PEPTIDE

CAYMAN

TECAN

BIOVENDOR

CELLESTIS

ALPCO

BACHEM

CIS 

IMMUNODIAGNOSTIK

EBIOSCIENCE

USCN life

MILLIPORE

DIASOURCE

i wielu Innych dostawców, którzy produkują testy bardzo dobrej jakości.

- przedstawienie zamawiającemu prawidłowej procedury pobrania materiału i jego przechowania w celu uniknięcia błędów przedlaboratoryjnych

- dostarczenia odpowiednich probówek i innych materiałów do pobrania i przechowania materiału

- odbiór materiału od klienta i wykonanie badań natychmiast w przypadku analiz rutynowych lub przechowanie materiału do badań w temp -20 lub -80 C w naszym laboratorium

- wykonanie ekstrakcji metabolitów z materiału biologicznego jeżeli wymaga tego procedura

- przedstawienie rezultatów analiz w arkuszu Excel oraz danych dotyczących charakterystyki zastosowanych metod takich jak czułość, specyficzność, zmienność międzyseryjna, wewnątrzseryjna itd. 

- możliwość wykonania oznaczeń metabolitów metodą ELISA, dla których nie są dostępne komercyjne gotowe zestawy a jedynie odpowiednie antygeny i przeciwciała

- na specjalne życzenie możliwość analizy statystycznej uzyskanych rezultatów.

Laboratorium ANCHEM wykonuje również oznaczenia poziomu wszelkich metabolitów w płynach ustrojowych zwierzęcych (mysz, szczur, świnia, królik, kura itd.) dlatego oferta Laboratorium w takim samym zakresie jak wyżej jest przeznaczona również dla projektów, w których prowadzona jest faza przedkliniczna badań na zwierzętach oraz dla instytutów i zakładów medycyny doświadczalnej posiadających zwierzętarnie.

O zakresie większości możliwych do wykonania analiz można zapoznać się w wykazie zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

W przypadku braku w wykazie potrzebnego do oznaczenia metabolitu prosimy o kontakt z Laboratorium ANCHEM

na adres mailowy :laboratoriumanchem@gmail.com
 

lkn-4.JPG
lkn-3.JPG
lkn-2.JPG
bottom of page