top of page

Nowotwory, Choroby kości i Miastenia

.'

Nowotwory

 

Kości

 

Miastenia

 

Alfa fetoproteina AFP

Antygen specyficzny nowotworu jajnika CA 125

Antygen specyficzny nowotworu sutka CA 15-3

Antygen specyficzny prostaty PSA

Gonadaotropina kosmówkowa całkowita Beta HCG

Karcynoembrionalny antygen CEA

Marker przewodu pokarmowego CA 19-9

Tyreoglobulina

Wolny antygen specyficzny prostaty FPSA

HE 4

ROMA TEST (CA 125+ HE4)

25 OH D3

Parathormon PTH

Osteoklacyna

Przeciwciała przeciw receptorm

acetylocholinowym ACHRAB, 

Przeciwciała anty TITIN 

Przeciwciała przeciw kinazie tyrozynowej MUSK

bottom of page