top of page

cennik

TYP BADANIA

HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

Morfologia........................................................................13,00 zł

Odczyn Biernackiego OB ..........................................9,00

Rozmaz krwI - manualnie.....................................14,00 

Czas Protrombinowy INR........................................11,00

CZAS KOALINOWO-KEFALINOWY (APTT)..11,00 zł

Fibrynogen.......................................................................17,00 zł

Retikulacyty.....................................................................12,00 zł

CHEMIA KLINICZNA

Albumina..........................................................................10,00 zł

ALAT Aminotransferaza alaninowa............................. .10,00 zł

AsPAT Aminotransferaza asparaginianowa..................10,00zł 

Amylaza..............................................................................10,00 zł

Anty-streptolizyna O (ASO)...................................22,00 zł

Białko całkowite............................................................10,00 zł

Białko C-reaktywne CRP.........................................22,00 zł

Bilirubina całkowita....................................................10,00 zł

TIBC Całkowita zdolność wiązania żelaza ....................15,00 zł

Cholesterol całkowity................................................10,00

Cholesterol HDL............................................................10,00 zł

Cholesterol LDL (met. bezpośrednią)........................15,00 zł

LDH Dehydrogeneza mleczanowa................................20,00 zł

Elektrolity (Na+, K+)...................................................25,00 zł

Ferrytyna..........................................................................38,00 zł

Fosfataza zasadowa ALP...........................................12,00 zł

Fosfor nieorganiczny.................................................10,00 zł

GGTP....................................................................................10,00 zł

Glukoza...............................................................................10,00 zł

Homocysteina................................................................67,50 zł

Kinaza kreatynowa (CK CPK)...............................20,00 zł

Kreatynina........................................................................10,00 zł

Kwas moczowy..............................................................10,00 zł

Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) ...................33,00 zł

Magnez...............................................................................10,00 zł

Mocznik..............................................................................10,00 zł

Odczyn Waaler-Rose OWR....................................28,00 zł

RF- czynnik reumatoidalny...................................25,00 zł

Trójglicerydy....................................................................10,00 zł

Wapń całkowity.............................................................10,00 zł

Żelazo..................................................................................10,00 zł

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

Tyreotropina TSH........................................................22,00 zł

Wolna tyroksyna FT4.................................................22,00 zł

Wolna trójjodotyronina FT3..................................22,00 zł

TgAb p/c  antytyreoglobulinowe .....................................4500 zł

Anti TPO p/c p/peroksydazie tarczycowej.........................45,00 zł

HORMONY

17-OH progesteron.....................................................55,00 zł

ACTH Adrenokortykotropina................................5300 zł

Aldosteron.......................................................................90,00 zł

Androstendion..............................................................56,00 zł

AMH Anty-Mullerian Hormon..........................185,00 zł

DHEAS................................................................................50,00 zł

Estradiol............................................................................30,00 zł

FSH  Folikulotropina.................................................30,00 zł

beta HCG.......................................................................... 33,00 zł

Hormon wzrostu HGH.............................................55,00 zł

Kortyzol..............................................................................45,00 zł

LH Luteotropina...........................................................30,00 zł

Progesteron....................................................................30,00 zł

PRL prolaktyn................................................................30,00 zł

Testosteron.....................................................................29,00 zł

Wolny Testosteron......................................................55,00 zł

MARKERY NOWOTWOROWE

AFP Alfa fetoproteina................................................38,00 zł

CA 125 Ag specyficzny nowotworu jajnika...................47,00 zł

CA 15-3 Ag specyficzny nowotworu sutka........................53,00 zł

PSA Ag specyficzny prostaty .....................................................31,00 zł

CEA Karcynoembrionalny antygen...........................41,00 zł

CA 19-9 Marker przewodu pokarmowego....................47,00 zł

FPSA Wolny antygen specyficzny prostaty...................47,00 zł

HE4.......................................................................................99,50 zł

ROMA TEST (Ca125+HE4).....................................146,50 zł

BADANIA MOCZU

Analiza ogólna................................................................12,00 zł

Diastaza..............................................................................10,00 zł

ANALIZA KAŁU

Krew utajona...................................................................25,00 zł 

Obecność pasożytów................................................20,00 zł

Test na obecność Lamblii.......................................33,00 zł

Helicobacter Pylori IgG( test ilościowy)...................40,00 zł

WITAMINY

Witamina D3. 25(OH)D3...........................................78,00 zł

Kwas foliowy...................................................................42,00 zł

Witamina B-12...............................................................42,00 zł

ALERGOLOGIA

IgE Całkowite..................................................................25,00 zł

IgE specyficzne.............................................................45,00 zł

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

Hemoglobina glikowana HBA1c.........................38,00

Insulina.............................................................................40,00 zł

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

BAKTERYJNYCH I WIRUSOLOGICZNYCH

Antygen HBS...................................................................21,00 zł

Borrelia burgdorferi IgG -EIA..............................40,00 zł

Borrelia burgdorferi IgM -EIA.............................40,00 zł

P/c Borrelia IgG – WESTERN BLOT.................130,00 zł

P/c Borrelia IgM – WESTERN BLOT................130,00 zł

Cytomegalovirus IgG (test ilościowy)..................40,00 zł

Cytomegalovirus IgM (test ilościowy).................40,00 zł

Helicobacter Pylori IgG (test ilościowy)..............45,00 zł

P/c p/ Mononukleozie zakaźnej...........................24,00 zł

P/c anty HBs WZW typu B.......................................32,00 zł

P/c Anty HCV - WZW typu C............................... ..41,00 zł

Rubella IgG (test ilościowy)...................................40,00 zł

Rubella IgM(test ilościowy)...................................40,00 zł

Toxoplasmosa Gondi IgG (test ilościowy)............37,00 zł

Toxoplasmosa Gondi IgM (test ilościowy).............37,00 zł

.

.

AUTOIMMUNOLOGIA

P/c p/jądrowe met. IF–test przesiewowy.................... 55,00 zł

P/c p/jądrowe – ANA Profil 3 - ANA3.............140,00 zł

Anty CCP............................................................................75,00 zł

DIAGNOSTYKA MIASTENII

ACHRAB P/c p/receptorom acetylocholinowym......110,00 zł

P/c p/kinazie tyrozynowej MUSK.....................210,00 zł

P/c anty TITIN...............................................................210,00 zł

POSIEWY I WYMAZY................od 35,00 zł do 65,00 zł

Uprzejmie informujemy że w cenniku zostały wymienione ceny najpopularniejszych badań.

W przypadku zainteresowania badaniami które nie są wymienione w cenniku, zapraszamy do kontaktu

z Laboratorium 32 205 95 90

Koszt pobrania materiału wynosi 8 zł.

bottom of page