top of page

 Hematologia  Koaguologia  Serologia

Hematologia

 

Koaguologia

 

 

Serologia

 

Morofolgia

Odczyn Biernackiego (OB, Opad)

Rozmaz krwi (Leukogram)

Retikulocyty

Czas Koalinowo-kefalinowy (APTT)

Czas Protorombinowy (INR,PT,Protrombina)

Fibrynogen

D-Dimery

 

ALLO przeciwciała (odczyn Coombsa)

Grupa krwi + Rh

laboratorium katowice
bottom of page