Hematologia  Koaguologia  Serologia

Hematologia

 

Koaguologia

 

 

Serologia

 

Morofolgia

Odczyn Biernackiego (OB, Opad)

Rozmaz krwi (Leukogram)

Retikulocyty

Czas Koalinowo-kefalinowy (APTT)

Czas Protorombinowy (INR,PT,Protrombina)

Fibrynogen

Białko C

Białko S

Antytromibina III

D-Dimery

 

ALLO przeciwciała (odczyn Coombsa)

Grupa krwi + Rh

© 2020 by ANCHEM

32 205 95 90  |   laboratoriumanchem@gmail.com

Katowice śląskie Polska